Hoppa till innehåll

Sluta röka/snusa med hypnos

Vill du sluta röka/snusa, men känner att du “kört fast”, det går inte på egen hand? Du kanske har försökt många gånger men misslyckats och provat olika metoder utan framgång. Det du behöver hjälp med är att omprogrammera din hjärna till att ta ett definitivt beslut att avstå från nikotin. Du behöver få den att inse/förstå att du har allt att vinna på att sluta röka – och inget att förlora.

Under hypnoterapibehandlingen kommer du under trygga former i kontakt med ditt undermedvetna jag; gamla känslor du tryckt undan och reflexmässiga beteenden som styr din vardag. I ett avslappnat, förändrat medvetandetillstånd – hypnos – avbetingas du från rökningen och kan göra stora förändringar i ditt beteende på ett enkelt och spännande sätt.

Man bryter itu cigarett i ett beslut att sluta röka

Nybesök, sluta röka/snusa – Bli fri från ditt nikotinberoende med vår hypnoterapi

Behandlingstid: 120 minuter
Pris: 1800 kr

Återbesök, sluta röka/snusa – Uppföljning av tidigare behandling för fördjupad effekt

Behandlingstid: 70 minuter
Pris: 1000 kr

I behandlingen förstärks också alla fördelar du kommer uppleva vid ett rökstopp, som förbättringar inom t.ex. följande områden:

  • Hälsa
  • Ekonomi
  • Kondition
  • Sömn
  • Sex
  • Lukt- och smaksinne
  • Mer tid
  • Mindre stress

Hypnos fungerar även alldeles utmärkt om man vill avvänja sig från nikotinersättningsmedel.

Bli medveten om dina tankar och känslor

Arbetssättet har sin grund i den sokratiska metoden, som utgår från att varje människa har sitt eget perspektiv på tillvaron och lägger sin egen mening i det som sker. Genom olika frågeställningar får du hjälp att känna igen den betydelse som du lägger i dina föreställningar. Dina tankar och känslor spelar en central roll när du vill förändra ett beteende. Ofta är det gamla, inaktuella upplevelser som styr känslor och beteenden och gör att det som händer i nuet fördunklas eller förvrängs. När du blir medveten om dina tankar, analyserar och ifrågasätter dem, kan du ge dem en ny inriktning och bryta negativa tankekedjor. Med hjälp av terapeuten som “bollplank” får du möjlighet att se alternativ som kan bana väg för dig mot de mål du verkligen vill uppnå. Du lär kort sagt in ett nytt tankemönster som förändrar ditt beteende och ditt liv här-och-nu.

Håll ditt nyårslöfte med hypnos – Calle i P4 Värmland Sveriges Radio, 2012-01-02 >>>

Allt fler slutar röka med hypnos – Hypnoterapeuten: “Ligger i tiden att fokusera mer på hjärnan” – Calle i P4 Värmland Sveriges Radio, 2016-07-20 >>>

Så här blir du rökfri, enligt Expressens bilaga >>>

För att ta del av hälsopedagog Magnus Nyqvists lönsamhetskalkyl för olika rökavvänjningsmetoder, klicka här.  

Vi vänder oss till både privatpersoner och företag. För mer information/bokning, se Kontakta oss.

Upp