Hoppa till innehåll

Hypnoterapi (hypnos)

Hypnoterapi (hypnos) är en kraftfull metod där du snabbt når stora förändringar i de beteenden som tidigare hindrat dig från att nå dina
uppsatta mål. Metoden är lämplig vid t.ex.:

 • Migrän & huvudvärk
 • Rädslor och oro
 • Fobier
 • Nedstämdhet
 • Stressrelaterade åkommor (t.ex. magsår, värk)
 • Dåligt självförtroende/självkänsla
 • Relationsproblem
 • Livsstilsförändring/Målbildsträning
 • Sömnproblem
 • Prestationsångest
 • Begränsande tankemönster
Illustration av vänster och höger hjärnhalva

Nybesök, hypnoterapi (hypnos) – Analys av behov med personligt anpassad behandling

Behandlingstid: 120 minuter
Pris: 1800 kr

Återbesök, hypnoterapi (hypnos) – Uppföljning av tidigare behandling för fördjupad effekt

Behandlingstid: 70 minuter
Pris: 1000 kr

Vad innebär hypnoterapi?

I vardagen styrs vi normalt till stor del av reflexmässiga vanor, tankar och känslor. Det kan därför vara svårt att göra en förändring; vi är så invanda i ett visst beteende, och många gånger är vi dessutom omedvetna om det. I ett hypnotiskt tillstånd däremot, är man mer öppen och mottaglig för förändring. Ofta är det känslor som håller tillbaka en förändring, så när känslan förändras, ändras också beteendet. Det är först då du kan gå vidare i livet, mot de mål du själv väljer.
Under hypnoterapibehandlingen kommer du i ett avslappnat, förändrat medvetandetillstånd i kontakt med ditt undermedvetna jag. Du blir medveten om dina känslor, vad som hindrat dig och får, på ett enkelt och behagligt sätt, verktyg att komma vidare i livet. Målet är att avlägsna den grundläggande orsaken till problemet. När den är upptäckt och bearbetad blir du vanligtvis helt symptomfri. 

Hur fungerar metoden?

Orsaken till att det är så svårt att förändra gamla vanor och beteenden, beror ofta på att ett visst beteende förknippas med en subtil känsla av trygghet. Tidigare i livet skapade detta beteende en positiv upplevelse av trygghet/tillhörighet, men med tiden har det kanske i allt högre grad även medfört negativa konsekvenser. Dessa subtila känslor från det förflutna kan mycket väl vara inaktuella idag, men ändå hindra dig från att bli fri och göra det du innerst inne vill. De kan ta sig uttryck i både fysisk smärta och mentala hinder, som medför en oförmåga att nå dina önskningar. I hypnoterapin blir du medveten om dina gamla mönster och hur dessa begränsar dig. Kanske upprepar du beteenden som du själv inte valt, utan övertagit från andra viktiga personer i din omgivning, t.ex. föräldrar och vänner. Du får nu chansen att själv ta kontrollen över ditt liv och göra dina egna val, baserade på de värderingar och önskningar du har idag. När problemet och känslorna däromkring är identifierade, förändras de och ersätts med positiva suggestioner och känsloassociationer, i form av ledd målbildsträning. Du befrias från gamla, begränsande känslor/oönskade beteenden och skapar en ny framtid.

Behandlingen utförs av Calle Ahlstrand, som bland annat gått kurs i Ericksonian Psychotherapy and Hypnotherapy för dr Jeffrey K. Zeig, The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix, Arizona, USA. 

För din trygghet arbetar vi under full sekretess och vi har tystnadsplikt. 

Vid ev. avbokning
Anmäl avbokning av tid senast 24 timmar före bokad tid på tfn: 054-15 12 00. Obs! Ingen avbokning via e-post eller sms. Vid avbokning senare än 24 timmar före bokad tid, debiteras halva kostnaden. Sker ingen avbokning debiteras hela kostnaden.

Inslag i media
Nedan kan du ta del av radioinslag och reportage där Calle berättar mera om hypnoterapi, klicka på bilderna.

Håll ditt nyårslöfte med hypnos – Calle i P4 Värmland Sveriges Radio, 2012-01-02 >>>

Allt fler slutar röka med hypnos – Hypnoterapeuten: “Ligger i tiden att fokusera mer på hjärnan” – Calle i P4 Värmland Sveriges Radio, 2016-07-20 >>>

Hemligheten med hypnos – Calle Ahlstrand berättar om sina år som hypnoterapeut.
P4 Väst Sveriges Radio, 2019-01-04 >>>

Göteborgs filmfestival kommer använda sig av hypnos inför vissa filmer på årets festival. Hör Calle berätta vad han tror om försöket – P4 Värmland Sveriges Radio, 2022-01-05 >>>

Så här blir du rökfri, enligt Expressens bilaga >>>

Läs vad Aftonbladet skriver om hypnoterapi >>>

Vi vänder oss till både privatpersoner och företag. För mer information/bokning, se Kontakta oss.

Upp