Start
Ahlstrands Praktik
Kiropraktik/Massage
Hypnoterapi (hypnos)
KBT-stödsamtal
Kurser
Mediamedverkan
Kontakta oss

Calle Ahlstrand/Malin Rask

Praktiktfn: 054-15 12 00 

Mobiltfn: 0766-284 725
Trädgårdsgatan 1 A

652 26 KARLSTAD

E-post: ahlstrands@bahnhof.se

KBT-stödsamtal

När livet känns tungt och du tycker att du "kört fast", kanske du behöver någon utomstående att prata med. KBT-stödsamtalet bygger på att du ska få insikt om vem du är och var du står i livet. Utgångspunkten är här-och-nu: Vilka beteenden vill du förändra? Vad hindrar dig? Hur ska du göra för att skapa rätt förutsättningar? Genom att arbeta lösningsfokuserat, kan vi på relativt kort tid nå resultat. KBT-stödsamtal kan vara värdefulla vid bl.a.:

bulletRädslor och oro
bullet Fobier
bullet Nedstämdhet
bulletStressrelaterade åkommor (t.ex. magsår, värk)
bulletDåligt självförtroende
bulletRelationsproblem
bullet Livsstilsförändring/Målbildsträning
bullet Sömnproblem

Bli medveten om dina tankar och känslor

Arbetssättet har sin grund i den sokratiska metoden, som utgår från att varje människa har sitt eget perspektiv på tillvaron och lägger sin egen mening i det som sker. Genom olika frågeställningar får du hjälp att känna igen den betydelse som du lägger i dina föreställningar. Dina tankar och känslor spelar en central roll när du vill förändra ett beteende. Ofta är det gamla, inaktuella upplevelser som styr känslor och beteenden och gör att det som händer i nuet fördunklas eller förvrängs. När du blir medveten om dina tankar, analyserar och ifrågasätter dem, kan du ge dem en ny inriktning och bryta negativa tankekedjor. Med hjälp av terapeuten som "bollplank" får du möjlighet att se alternativ som kan bana väg för dig mot de mål du verkligen vill uppnå. Du lär kort sagt in ett nytt tankemönster som förändrar ditt beteende och ditt liv här-och-nu. Via hemläxor får du öva dig i att tänka och agera annorlunda i olika situationer.  

För din trygghet arbetar vi under full sekretess och vi har tystnadsplikt.

Pris, första besök: 1800:- Behandlingstid: 2 timmar
Pris, återbesök: 900:-  Behandlingstid: 1 timme

Vid ev. avbokning
Anmäl avbokning av tid senast 24 timmar före bokad tid på tfn: 054-15 12 00. Obs! Ingen avbokning via e-post eller sms. Vid avbokning senare än 24 timmar före bokad tid, debiteras halva kostnaden. Sker ingen avbokning debiteras hela kostnaden.

Vi vänder oss till både privatpersoner och företag. För mer information/bokning, se Kontakta oss.